Beroepspraktijkvorming en Trainingen

Het doel van nieuwzorg is dat medewerkers plezier hebben in het werk en hun werkplek als prettig ervaren.

Nieuwzorg biedt ervaringsgerichte en praktijkgerichte maatwerk trainingen aan voor zowel zij-instromers als huidige zorgmedewerkers in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

Het doel van nieuwzorg is dat medewerkers plezier hebben in het werk en hun werkplek als prettig ervaren. Voor ons zijn dat voorwaarden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

In de beroepspraktijkvorming worden veel praktische oefeningen gedaan waarbij ervaringen en vraagstukken van de deelnemers centraal staan. Hierin staat belevingsgericht werken centraal: Wie is de cliënt? Wat heeft de cliënt nodig? En hoe kan ik mij daar als zorgprofessional zo goed mogelijk op aansluiten? Via deze benadering voelt de cliënt zich gehoord, begrepen en erkend. Om het gedrag van cliënten beter te begrijpen wordt stil gestaan bij de achtergrond van verschillende aandoeningen, gedrag en ziektebeelden.

Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers aan hun persoonlijke leerdoelen en praktische casussen. Opdrachten worden altijd samen met collega’s gemaakt. Leren doe je ten slotte niet alleen, maar samen.

Onze trainingen zijn toegespitst op de uitdagingen waar uw zorgorganisatie voor staat. Wij verdiepen ons in uw vraagstuk, sporen blinde vlekken op en bieden een trainingsprogramma waarbij we individueel-, team- en organisatiebelang bij elkaar brengen. Ieder trainingsprogramma is daarom maatwerk en uniek!

Ons aanbod

  • Voorschakeltraject en scholing voor zij-instromers in de ouderen of gehandicaptenzorg
  • Basistraining medewerker welzijn en wonen
  • Basistraining omgaan met onbegrepen gedrag
  • Praktisch communiceren op de werkvloer
  • Diversiteit binnen de zorg
  • Persoonlijke en teamcoaching
  • Interim-management