Wij halen het beste uit uw organisatie…

Beroepspraktijkvorming en trainingen

Om uw teams sterker en zelfbewuster te maken, schakelt u Nieuwzorg in voor het geven van trainingen. Eigen regie is een belangrijk thema in de trainingen: zelf verantwoordelijkheid nemen voor je loopbaan en werkplezier.

We werken vanuit de zogenoemde zelfdeterminantietheorie. Het idee daarachter is dat iemand meer gemotiveerd is als voldaan is aan drie psychologische basisbehoeftes: autonomie, competentie en sociale verbondenheid.

Ook ons coachingsmodel voor individuele medewerkers is gericht op het vergroten van hun werkgeluk. Het gaat daarbij om het verbinden van persoonlijke doelen (wat wil je zelf bereiken) met team- en organisatiedoelen (wat willen we samen bereiken).

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden die Nieuwzorg te bieden heeft.

Neem contact met ons op