Privacybeleid

Dit is ons privacybeleid

Nieuwzorg vindt uw privacy belangrijk. We gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens worden door Nieuwzorg verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

We gebruiken uw gegevens bij:

Selectie en bijscholing: voor zij-instroomprojecten in zorg en welzijn;

Coaching: loopbaanbegeleiding voor bestaande en nieuwe zorgprofessionals;

Intern gebruik: voor relevante contactmomenten;

Arbeidsmarkt: anonieme slagingspercentages en instroomcijfers. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Nieuwzorg (Nieuwzorg.nl) en op onze inschrijf- en contactformulieren. Persoonsgegevens die u via onze website aan ons doorgeeft, worden verwerkt door Nieuwzorg. Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. We nemen hierbij de AVG als uitgangspunt. Ook gaan we na hoeveel mensen onze websites bezoeken en registreren wij het klikgedrag van de bezoekers. Deze gegevens geven ons inzicht in het aantal bezoekers en op welke vlakken wij de website kunnen verbeteren. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden uit deze informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Nieuwzorg vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Wij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zoals maatregelen tegen misbruik van uw gegevens, ongeautoriseerde toegang tot gegevens en openbaarmaking van gegevens.

Deze maatregelen passen we aan technologische ontwikkelingen aan en zullen we periodiek evalueren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. U accepteert onze cookies door onze website te gebruiken. Wilt u geen cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon? U kunt ze uitzetten in de instellingen van uw browser. Het is ook mogelijk om in de instellingen de eerder geplaatste cookies te verwijderen. 

Onze website bevat ook hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en werking van deze websites.

Bewaartermijnen

Nieuwzorg hanteert een bewaartermijn van twee jaar.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u recht op de volgende zaken, als het gaat om uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

Recht op rectificatie

Recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)

Recht op beperking van de verwerking

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid)

Recht van bezwaar

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met Nieuwzorg. U krijgt altijd bericht van ons.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Nieuwzorg. We nemen uw klacht vervolgens zorgvuldig in behandeling. U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan wijzigen als dat nodig is. De huidige verklaring dateert van  februari 2020. We raden u aan ons privacybeleid regelmatig te lezen.

Vragen

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met Nieuwzorg via info@Nieuwzorg.nl.

Nieuwzorg, februari 2020